Have fun and improve your English :)

Az aki, ami, amely vonatkozó névmások angol megfelelői a who, which és a that. Használatuk nem bonyolult, csak annyit kell megjegyezned, mikor melyiket használjuk.

who - emberre vonatkozik, jelentése aki, akik, akit, akiket

This is the girl who loves you. - Ő a lány, aki szeret téged.

which - tárgyakra, állatokra, fogalmakra vonatkozik, jelentése ami, amit, amely, amelyet, amik, amiket, amelyek, amelyeket

This is the key which I found yesterday. _ Ez az a kulcs, amit tegnap találtam.

that - helyettesítheti az előző kettőt, jelentése lehet aki, akit ami, amit, amely, amelyet, ill. többesszámú alakjaik

He is the boy that speaks five languages. - Ő az a fiú, aki öt nyelven beszél.

I remember the story that you told me yesterday. - Emlékszem a történetre, amit tegnap meséltél.

A magyarral ellentétben nem teszünk vesszőt a vonatkozó névmások elé.

Gyakori hiba a what használata akkor is, amikor csak that vagy which kerülhet a mondatba. A what csak akkor használható, ha igére utalsz.

I remember what you told me. - Emlékszem, mit mondtál nekem.

Whose

Az akinek a vonatkozó névmást az angol emberekre vonatkozóan a whose használatával fejezi ki. Figyeld meg a példamondatot:

The boy whose jeans are torn is my brother.  A fiú, akinek a nadrágja szakadt, a testvérem.