Have fun and improve your English :)

Ezt az igeidőt akkor használd, ha olyan dolgokról beszélsz, amelyek rendszeresen előfordulnak. Ilyen pl. a napirended.

I get up at 6.         Hatkor szoktam kelni. 

My mum wakes me up.     Az anyukám szokott ébreszteni.     

A képzése egyszerű, de van amire oda kell figyelned:

  • Ha akiről, amiről beszélsz I, you, we, they (vagy ezek közül valamelyikkel helyettesíthető), nincs gond, az igét egyszerűen belerakod a mondatba.

We eat at school on weekdays.

I and my brother drink milk for breakfast.

  • De ha a mondat alanya he, she vagy it (ill. ezek valamelyikével helyettesíthető), akkor az ige végére egy 's' kerül.

Ben eats at school on weekdays.

She drinks milk for breakfast.

  • Kérdést és tagadást az angol csak segédigével tud szerkeszteni. Ebben az igeidőben  a segédige: do

I do not like bananas. = I don't like bananas.

  • Az 's' itt is megjelenik, de nem az igéhez, hanem a do-hoz csatlakozik.

Mary does not do exercises. = Mary doesn't do exercises. 

Figyeld meg! Itt két do is van, de nem ugyanaz a szerepük: az első segédige, a második főige. Az első csak a tagadás szerkesztésében segít, a másodiknak viszont jelentése van.

  • Kérdezni szintén a do vagy does segítségével tudsz:

Do you like animated films?  Do your friends often play computer games?

Does your teacher drive to work? Does she give a lot of homework?

  • Vannak olyan szavak, kifejezések, amelyek ehhez az igeidőhöz gyakran kapcsolódnak. Ezek utalnak arra, hogy a cselekvés szokásos, ismétlődő. Helyük a mondatban változó:

A mondat elejére vagy végére kerülhet: on Mondays, on weekdays, at the weekend, in winter

A mondat végére kerül: in the morning, at night, every day

A mondatban az ige elé kerül: always, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, never 

I always brush my teeth after dinner.

He doesn't always write his homework.

Do you and your friend often meet at weekends?

 

Részletesebb összefoglalót találsz erről az igeidőről, ha lejjebb görgeted az oldalt. :)