Have fun and improve your English :)

A Present Perfect Tense az angolban jelen idő, magyarra azonban leggyakrabban múlt idővel fordítjuk. Igazából mindkét időhöz köze van, ezért is nehéz egy picit az elsajátítása. Múlthoz köti maga a cselekvés, amely valamikor a múltban zajlott, a jelenhez pedig a cselekvés eredménye, az állapot, amelyről beszélünk.

Használatának területei:

 

1. Ha múltbeli események következményeit közöljük, Present Perfect Tense-t használunk. 

 A cselekvés a múltban zajlott le, pontos időpontja nem fontos és a szövegkörnyezetből nem is derül ki. Vagyis múltra utaló időhatározót (yesterday, a week ago stb.) nem találsz az ilyen mondatban.

He has broken his arm. - Eltörte a karját. 

     A törés valamikor a múltban történt, de én azt közlöm, mi a helyzet a jelenben, vagyis hogy most el van törve a karja.  

Yesterday he played football and broke his arm. - Tegnap focizott és eltörte a karját.

      Ebben a mondatban azt közlöm, mi történt a múltban, vagyis tegnap.       

2.Ha magunkról beszélünk, s Present Perfectet használunk, akkor azt mondjuk el, hogy egy esemény születésünk óta már lezajlott vagy még nem történt meg. Ha másról. akkor az ő születése óta eltelt időszakról van szó. Ekkor gyakran használjuk az already, yet, not yet (már vagy még nem),  never (soha), ever (valaha) , once, twice etc.  (egyszer, kétszer stb.) határozószavakat. Figyeld meg ezek helyét a mondatban: 

I've already been to London.             Már voltam Londonban. 

I haven't been to London, yet.           Még nem voltam Londonban.

Have you been to London, yet?         Voltál már Londonban? 

Have you ever been to London?        Voltál már valaha Londonban? 

I've never been to London.                Soha nem voltam Londonban.

He has been to London three times.  Háromszor volt Londonban.

 

 3. A közelmúltban, rövid ideje lezajlott cselekvések kifejezésére is Present Perfect Tense-t használunk.

I've just finished my work.     Épp befejeztem a munkám.

The guests have just arrived.   A vendégek épp most érkeztek meg.

He's just left.                           Épp most ment el.

4. Ha azt mondod el, hogy egy cselekvés mennyi ideje történik, egy állapot mennyi ideje áll fenn, a megfelelő igeidő Present Perfect Tense.

A kérdőszó ebben az esetben how long ...? (mióta, mennyi ideje), a kijelentésben pedig a for vagy since elöljárószavakat használjuk.

Figyeld meg az igeidők és az elöljárószók használatát! 

He bought his car six months ago, in December.    Hat hónappal ezelőtt, decemberben vette az autóját.

Ez múlt idő, mivel közöljük, mikor történt a cselekvés.

He's had his car since December.       December óta van autója. 

Azt mondjuk el, mióta birtokolja az autót. Az időpontot adtuk meg, amióta az övé az autó, ezért az elöljárószó since

He's had his car for six months.          Hat hónapja van autója.                     

Itt is arról beszélünk, mióta van autója, ezért Present Perfect az igeidő. Az időtartamot adtuk meg, amennyi ideje birtokolja az autót, ezért az elöljárószó for

Present Perfect or Simple Past?

  • I've done it. I did it last week.

Gyakran közlünk információkat Present Perfectben. A cselekvés körülményeiről azonban már múlt időben beszélünk, mivel akkor már visszautalunk arra a múltbeli időpontra, amikor a cselekvés történt.

I've found my wallet. Where/When did you find it?

He's finished his project. His friend helped him yesterday.

 

 

 

 

 

 

 

Rendhagyó igék listája: