Have fun and improve your English :)

Ezt az igeidőt magyarul folyamatos jelen időnek hívjuk. A folyamatos szó elárulja, hogy olyan cselekvésekről, történésekről van szó, amelyek folyamatban vannak, voltak vagy lesznek. Jelen időben éppen vannak, vagyis most, amikor ezt a szöveget olvasod történnek körülötted vagy bárhol máshol.

Vagyis ezt az igeidőt kell használnod, ha arról szeretnél beszélni, hogy éppen most ki mit csinál, mi történik. Pl.:

I am reading about Present Continuous now.    Most a folyamatos jelen időről olvasok.

Leggyakrabban a now (most), at the moment (ebben a pillanatban), at present (jelenleg) kifejezésekkel utalunk az időre.

Ahhoz, hogy helyesen képezd ezt az igeidőt, szükséged lesz egy segédre, ez lesz a be, vagyis ennek jelen idejű alakjai: am, is, are. A be hatására minden ige inget húz, tehát az ige végére egy -ing végződést kell tenned. Így:

Figyeld meg a használatát ebben a videóban is:

Az igék helyesírásánál néhány dologra figyelned kell, amikor az ige végére -ing végződést teszel. A legtöbb igéhez egyszerűen hozzáilleszted az '-ing'-et, de:

  • -e végű igéknél az -e kiesik: dance - dancing   bake - baking
  • egyszótagú rövid magánhangzós egy mássalhangzóra végződő igéknél a mássalhangzót kettőzzük:   swim- swimming   set - setting
  • az -ie végű igéknél az 'ie' y-ra változik:  lie - lying   tie - tying
  • a brit helyesírás szerint néhány más, leginkább az -l-re végződő igéknél kettőzzük az utolsó mássalhangzót: travel - travelling

 

Present Continuoust nem csak a jelen pillanatban zajló események leírására használhatunk.

Gyakran fejezünk ki vele jövő időt, különösen, ha a cselekvés, amiről beszélünk a közeljövőben biztosan meg fog történni. Az időpontot ilyen esetben megadjuk. 

My uncle is visiting us next weekend.   A nagybátyám a jövő héten meglátogat.

I'm travelling abroad in a week.             Egy héten belül külföldre utazom.

They aren't coming with us tomorrow.   Nem jönnek velünk holnap.

Olyan hosszabb ideig zajló cselekvések kifejezésére is használjuk, amelyek folyamata zajlik, bár éppen most mást csinálunk.

He's studying to become a doctor.           Orvosnak tanul.

Our project is not ready, but we are working on it.    Nincs kész a projektünk, de dolgozunk rajta.

Az always, constantly szavakkal együtt használva azt fejezzük ki, hogy a cselekvés, amelyről beszélünk számunkra idegesítő, irritáló.

My neighbour is always singing loudly.    A szomszédom mindig hangosan énekel.

She is constantly complaining about something.   Állandóan panaszkodik valamire.

Képek, fotók leírásánál mindig ezt az igeidőt használjuk, hiszen a képen éppen most az történik, amit látunk:

 

The penguins are dancing.

They're having fun.

 

 

Vannak olyan igék, amelyeket nem használunk folyamatos igeidőben, ezek neve: stative verbs. A leggyakoribbak:

  • like, dislike, love, hate, prefer, want, wish, need
  • know, understand, believe, remember
  • feel, hear, see, smell, sound, taste

Vannak olyan igék, amelyeknek többféle jelentésük van. Ezeknek lehet olyan jelentésük amellyel, használhatóak folyamatos igeidőben, míg a másik jelentéssel nem. 

I think, you're right.         Azt gondolom, igazad van.

Be quiet, I'm thinking.    Maradj csendben, gondolkodom.

 

 

Gyakorolj!