Have fun and improve your English :)

Voltam, voltál, volt, voltunk stb....  Ez már múlt idő.

Ha a múltról beszélünk, múlt idejű igéket használunk az angolban. Ha azt szeretnéd elmondani ki, mi, hol, mikor, milyen volt, a létezést kifejező igét kell alkalmaznod a mondatban, természetesen múlt idejű alakban.

I was on holiday with my family.          Nyaralni voltam a családommal.

We were in Greece.                               Görögországban voltunk.

The weather was sunny.                         Napos idő volt.

There was a movie near our hotel.        Volt egy mozi a szállodánk mellett.

There were exciting films on.               Izgalmas filmek voltak a moziban.

 

A kérdés és tagadást a was/were segítségével szerkeszted.

She wasn't at home.                               Ő nem volt otthon.

The children weren't sleepy.                  A gyerekek nem voltak álmosak.

There wasn't any milk at home.            Nem volt otthon tej.

Were you ill?                                           Beteg voltál?

Was your friend excited?                       A barátod izgatott volt?

Was there any cheese in the fridge?       Volt sajt a hűtőben?

Were there any free seats?                       Voltak szabad helyek?

Cselekvés, történés a múltban

Az igéket két csoportra oszthatjuk:

  • regulars - szabályosan képzett, az ige -ed végződést kap. Néhány dologra azonban itt is figyelned kell:

​- az -e végű igék végére csak -d kerül: danced, decided

- ha az ige y-ra végződik, amely előtt mássalhangzó áll, az y i-re változik: carried

- ha az ige utolsó mássalhangzója t vagy d, az e-t is ki kell ejteni [i:]

  • irregulars - rendhagyó igék, ezeket sajnos be kell magolnod. Összegyűjtöttem, huszasával gyakorolhatod őket a Quizleten, csak kattints jobb oldalon a set-ekre!

Tagadás és kérdés

Ha az egyszerű jelen időt már tudod használni, akkor nem bonyolult múlt idejű kérdést és tagadást szerkesztened sem. Azt már tudod, hogy az egyszerű jelen idő segédigéje do. Logikus, hogy az egyszerű múlt idő segédigéje did, vagyis a do múlt idejű alakja. 

Például: I don't know.        Nem tudom.

              I didn't know.       Nem tudtam.

              He doesn't drink tea.   Ő nem szokott teát inni.

              He didn't drink tea.     Ő nem ivott teát.

Tagadó mondatot a can ige múlt idejű alakjával is tudsz képezni.

              I couldn't swim when I was two years old.     Nem tudtam úszni, mikor két éves voltam.

A kérdés szórendje múlt időben is a következő: kérdőszó - segédige - alany- főige - tárgy- stb.

              Did you see my friend yesterday?               Láttad a barátomat tegnap?              

              Yes, I did./No, I didn't.

              Did they go on holiday in the summer?      Mentek ők nyaralni a nyáron?

              Yes, they did./No they didn't.      

              Could you open the locket?                        Ki tudtátok nyitni a lakatot?

              Yes, we could./No, we couldn't. 

Láthatod, hogy a rövid válaszban ugyanazt a segédigét használod, amely a kérdésben szerepelt. 

               When did he go out?                         Mikor ment  ki

                He went out a minute ago.               Egy perccel ezelőtt ment ki             

                How did you travel?                        Hogy utaztál?     

                I travelled comfortably.                    Kényelmesen utaztam.

Amire figyelned kell, hogy a did már jelöli a múlt időt, tehát kérdésnél és tagadásnál az ige szótári (jelen idejű) alakját használd!

Ez alól kivétel, ha az alanyra kérdezel. Ekkor nincs a kérdésben did:

                Who came?                         Ki jött?

                What happened?                 Mi történt?

 Az egyszerű múlt időt akkor kell használnod, ha

  • tudod, hogy a múltban mikor történt a cselekvés. Erre utalnak a yesterday, last week/month/year/summer etc., five minutes ago, in 1988 stb. időhatározók.
  • lezárult múltbeli cselekvésről beszélsz - We lived in Budapest for 2 years. Két évig Budapesten laktunk. (de már nem)
  •  
  • Figyeld meg a Past Simple használatát a következő videókon is: