Have fun and improve your English :)

A feltételes mondattal azt fogalmazod meg, hogy egy cselekvés, történés valamilyen feltétel teljesülése estén valósul meg. A 'condition' szó jelentése feltétel, így nem véletlen, hogy az ilyen mondatok angol elnevezése: Conditional Sentences.

A feltételes mondatok két tagmondatból állnak:

if clause -  a feltételt tartalmazó mondat

main clause - a megvalósuló cselekvést, történést tartalmazza.

A két tagmondat sorrendje felcserélhető. Vesszőt akkor teszünk közéjük, ha az if clause áll elöl.

'If you can dream it, you can do it.' (Disney)

Az angol nyelv a feltételes mondat négy szintjét különbözteti meg:

Zero Conditional

Tényt, általános igazságot, szokást, szabályt, tanácsot, kérést stb. közlünk vele.

Mindkét tagmondatban az igeidő: Present Simple.

If you are late, take a taxi.     Ha késésben vagy, fogj egy taxit!

Lakes freeze if the temperature is very low.    A tavak befagynak, ha a hőmérséklet nagyon alacsony.

First Conditional

A jövőben előfordulható cselekvések, történések, szituációk és következményük, eredményük kifejezésére használjuk.

If you finish in time, we will be satisfied.   Ha időben befejezed, elégedettek leszünk.

I will help her if she asks me.        Segítek neki, ha megkér.

Second Conditional

Jelenben vagy jövőben zajló elképzelt szituáció és következménye kifejezésére.

If I won the lottery, I would buy a new house.      Ha nyernék a lottón, vennék egy új házat.

I would be happy if he came earlier.                     Örülnék, ha korábban jönne.

If I were you, I wouldn't eat so much fast food.     A helyedben nem ennék annyi gyorséttermi kaját.

Third Conditional

Múltra vonatkozik, tehát a feltétel már biztosan nem teljesül.

If he had learnt more, he wouldn't have failed the exam.        Ha többet tanultam volna, nem buktam volna meg a vizsgán.

They would have sold their car if they had won a new one.    Eladták volna az autójukat, ha nyertek volna egy újat.

 

Bárcsak  kezdetű kívánságok kifejezésére:

If only ... / I wish ...                +           Past Simple

If only... / I wish...                  +         Past Perfect

Mindkét szerkezetet használhatjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy szeretnénk, ha valami megtörténne, megtörtént volna, vagy épp ellenkezőleg ne történne, ne történt volna meg. Ha kívánságunk a jövőre vagy a jelenre vonatkozik Simple Past, ha a múltra, akkor Past Perfect igeidőt kell használnod.

If only I had more time!                                Bárcsak több időm lenne!

I wish you were here.                                   Bárcsak itt lennél!

If only he hadn't driven so fast!                    Bárcsak ne vezetett volna olyan gyorsan!

I wish I had had some money with me!       Bárcsak lett volna nálam pénz!